När vi trivs gör vi ett bättre jobb.

Använd tiden till att fundera över hur du kan göra din arbetsplats
mer trivsam. Det var ungefär så vi tänkte vi när vi startade JÖTA , och det har gått väldigt bra.