Säkerhet & Larm

Det pratas mycket om inbrott och hur vi kan förebygga det med hjälp av ett bra inbrottslarm. För oss är det en viktig del inom kategorin säkerhet och larm. Den andra biten handlar om hur vi kan förebygga till exempel bränder.

Vi tycker att det är viktigt med en bra säkerhet och har hjälpt många med installation av brandlarm, inbrottslarm, jordfelsbrytare, rökluckor, nödbelysningar, branddörrar och styrning av fläktar och hissar. Ja, listan kan göras lång.

Kontakta gärna oss så berättar vi mer!

Exempel på installation av larmdetektor och kameraövervakning: