Elarbeten - vad får du göra själv?

Reparera eller installera el hemma? Det är inte lätt att veta vad du får göra på egen hand. När det kommer till el finns det nämligen strikta regler.

För de allra flesta elarbeten krävs en behörig elektriker. Är du försiktig finns det dock några undantag för enklare elarbeten du faktiskt kan utföra själv. Elsäkerhetsverket har tagit fram en broschyr med tips, råd och regler för dig som lekman. Du hittar den här.

Ett allmänt tips som vi elektriker gärna delar med oss av. Om du nyligen har flyttat, särskilt till en äldre fastighet, bör du anlita en behörig elektriker som ser över elen hemma. Elbesiktning ingår nämligen inte i en vanlig besiktning vid köp av till exempel villa. Kanske har elinstallationen i din bostad passerat bäst-föredatum? Om fastigheten inte är utrustad med en jordfelsbrytare borde du också passa på att få en sådan installerad. Det är en billig livförsäkring.

Läs mer om IN Eltest/Elbesiktning