Svagström

Vi har inte bara muskler att utföra starkströmsinstallationer på entreprenaden. Hos oss finns också kunskapen att ansvara för de svagströmsarbeten en stor entreprenad ofta innebär.

Våra duktiga medarbetare levererar kompletta helhetslösningar vid installation av nätverk, WiFi, fiber och passagesystem. Allt från komplettering i redan befintliga anläggningar till nyinstallationer. Vi använder oss mestadels av Aptus men har även kompetens för flertalet andra fabrikat, exempelvis Axema och RCO. Vill beställaren så erbjuder vi också installation av brand- och inbrottslarm. Det råder ingen tvekan om att vi kan svagström, det kan bland annat vår samarbetspartner Tele2 intyga.

Läs mer om elentreprenad och vem av oss du lämpligast kontaktar här.