Integritetspolicy

JÖTA Bolaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra ett gott samarbete. De personuppgifter som registreras är oftast namn, adress, telefonnummer och e-postadress.  När företrädare för företag gör beställningar registreras utöver deras namn, telefonnummer och e-postadress även befattning och avdelningstillhörighet. Personuppgifterna som lämnats till oss lagras i våra affärssystem och används för att kunna upprätthålla kontakt från samarbetets början till slut. Våra leverantörer av order- och fakturahantering stöds samtliga av personuppgiftsbiträdesavtal. Vi har för avsikt att spara personuppgifterna i systemen efter avslutat samarbete med ändamål att förenkla eventuella kommande samarbeten men också ha möjlighet att kunna informera om vår utveckling och vårt tjänsteutbud. Vid önskan revideras vissa eller alla personuppgifter ur våra system.

Vi och våra samarbetspartners jobbar ständigt för att hålla brandväggar och antivirusprogram uppdaterade för att skydda och förhindra obehöriga att tränga sig in i våra system. Endast personal med behöriga konton och lösenord har tillgång till de system där personuppgifterna lagras. Våra anställda har också strikta instruktioner att hantera personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler.

Om du tror att JÖTA Bolaget inte har uppfyllt dina rättigheter enligt nya dataskyddsförordningen har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Det genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen.