JÖTA och Wikmans Elektriska expanderar och bildar JÖTA Gruppen.

JÖTA och Wikmans Elektriska har under våren genomgått en sammanslagning under namnet JÖTA Gruppen för att på bästa sätta möta framtidens möjligheter och utmaningar. Organisationen delas upp i olika affärsområden som breddar kompetensen ytterligare samt ger ett tydligare erbjudande mot marknaden. Nu behöver företaget rekrytera medarbetare inom samtliga områden.

Sammanslagningen är ett naturligt steg i utvecklingen. JÖTA förvärvade Wikmans Elektriska 2013 och har sedan dess arbetat med att se över sitt erbjudande och hur det kan anpassas för att möta framtidens krav. Nu börjar arbetet där företaget behöver rekrytera era nya medarbetare de närmaste åren inom alla områden.

Sammanslagningen innebär effektiviseringar och en del anställda kommer att få nya arbetsbeskrivningar men Johan Öjdahl, VD på JÖTA Gruppen, lämnar lugnande besked; –Det blir inga uppsägningar, tvärtom. Vi behöver nyanställa inom samtliga områden.

– Utan Wikmans Elektriska hade inte det här varit möjligt, säger Johan. JÖTA har sedan starten varit starka på entreprenadsidan inom nyproduktion av bostäder och Wikmans har samtidigt varit väletablerade inom stora ROT- och renoveringsjobb samt på privatmarknaden. Nu har vi lyckats stänga ett kunskapsglapp och får ett bredare erbjudande till marknaden under ett enat varumärke.

JÖTA Gruppen ser ljust på framtiden och en tillväxt inom samtliga affärsområden El-entreprenad, Elteknik och Solenergi.

Fakta: JÖTA startades 2004 och JÖTA Gruppen består idag av 80 anställda och utför uppdrag i Uppsala och Stockholmsområdet för både privatpersoner och företag.

Kontakt: Vid frågor vänligen kontakta marknadsansvarig Minna Ramsell, 018–16 92 70, 073–447 25 74 eller minna.ramsell@jota.se