När vi trivs gör vi ett bättre jobb.

Använd tiden till att fundera över hur du kan göra din arbetsplats mer trivsam. Det var ungefär så vi tänkte vi när vi startade JÖTA Bolaget och det har gått väldigt bra!

Människor som trivs och har roligt på jobbet gör helt enkelt ett bättre arbete. Om vi låter dem ta ansvar växer de med uppgiften, och vi som företag utvecklas tillsammans med dem.

I dag är vi omkring 40 medarbetare som arbetar med starkström, svagström och solenergi både på privatmarknaden och på större entreprenader. Vi utför allt från mindre uppdrag till att ta helhetsansvar för omfattande projekt. Oavsett så är nöjda kunder allas ansvar, inte bara en fråga för några få. Som sagt, vi är övertygade om att framgång startar i själva inställningen. God stämning sprider sig och resultatet blir bättre.

Kom gärna in på en kopp kaffe så kan vi prata mer. Välkommen,