Visste du att en timme av solens strålning på jorden innehåller lika mycket energi som hela världen förbrukar under ett helt år. Att producera egen el är mer lönsamt än någonsin tidigare. Solcellerna har blivit effektivare och du kan sälja din överskottsel. Solenergi är dessutom helt fri från koldioxidutsläpp för en mer hållbar miljö och skyddar dig mot häftiga ökningar i elpriset.

Solenergi – Grön El
Den energi som kommer från solen kallas även för grön el. Detta för att solenergi är en förnyelsebar energikälla, dvs en obegränsad resurs och helt utan miljöpåverkan.
Solenergi – Bidrag
Som mikroproducent har du möjligheten att få ett flertal olika bidrag och ersättningar för den el som du producerar vilket gör att lönsamheten för solenergi är hög.

Så funkar en solcell.

En solcell är en typ av fotodiod och har en plus- och en minuskontakt. Cellerna är gjorda av halvledande mtrl, i detta fall kisel.

När solljus träffar solcellen bildas en elektriskt spänning mellan de två kontakterna. Spänningen kan bildas då elektroner frigörs i det ljusabsorberande materialet när strålarna faller in.

Elektronerna rör sig över cellen och kan samlas in i kontakten som utgör minuspolen. På så sätt bildas en potentialskillnad, dvs spänning, över solcellen. För att öka denna spänning seriekopplas flera celler till moduler (solpaneler) som sätts samman till en solenergianläggning.

Så funkar solenergi.

Klicka för att se större bild.

 

Levererar och installerar.

Vi på JÖTA Bolaget hjälper dig att maximera din egen produktion av solenergi. Vi levererar och installerar kompletta paket med all utrustning som behövs för att din anläggning ska stå färdig att börja producera el. Allt från rådgivning och projektering, solpaneler och säkerhetsutrustning ner till minsta skruv ingår. Välkommen att kontakta oss för rådgivning och offert.