Kista Torn

Kista, Stockholm
Stockholms högsta bostadshus
Nyproduktion, 362 lägenheter
Fotograf: Gustav Kaiser
www.jm.se

Hubben Science Park

Hubben Science Park, Uppsala
Solanläggning 94 kW
293 solpaneler, 15 graders lutning
www.vasakronan.se

Lågberget

Eriksberg, Uppsala
Totalrenovering, 270 lägenheter
garage och gemensamhetsutrymmen
Foto: Rikshem
www.vtconstruction.se

Sopranens förskola

Gottsunda, Uppsala
Om- & tillbyggnad +
Solanläggning, 27 kW
104 solpaneler
www.skolfastigheter.uppsala.se

Triglyfen

Triglyfen
Hässelby Strand, Stockholm
16 våningar högt höghus
Nyproduktion, 61 lägenheter
Foto: Svenska Bostäder
www.ncc.se

Vaksala Eke

Vaksala-Eke hus E, F & G, Uppsala
Nyproduktion & hyresgäst-
anpassningar av industrilokaler
Foto: Industrihus
www.ihus.nu