I och med EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation), stärks skyddet av dina personuppgifter. Från och med den 25 maj 2018 ersätter GDPR den svenska Personuppgiftslagen. Vi kommer fortsätta att hantera personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt i våra godkända system för kundinformation.

Vi värnar om din personliga integritet. I integritetspolicyn finns all information om hur vi hanterar och lagrar personuppgifter, för att våra kunder och medarbetare ska känna sig trygga. Läs policyn för dig som redan är befintlig kund i våra system eller som potentiellt kommer att bli nedan.

Integritetspolicy
JÖTA Gruppen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra ett gott samarbete. De personuppgifter som registreras är oftast namn, adress, telefonnummer och e-postadress.  När företrädare för företag gör beställningar registreras utöver deras namn, telefonnummer och e-postadress även befattning och avdelningstillhörighet. Personuppgifterna som lämnats till oss lagras i våra affärssystem och används för att kunna upprätthålla kontakt från samarbetets början till slut. Våra leverantörer av order- och fakturahantering stöds samtliga av personuppgiftsbiträdesavtal. Vi har för avsikt att spara personuppgifterna i systemen efter avslutat samarbete med ändamål att förenkla eventuella kommande samarbeten men också ha möjlighet att kunna informera om vår utveckling och vårt tjänsteutbud. Vid önskan revideras vissa eller alla personuppgifter ur våra system.

Vi och våra samarbetspartners jobbar ständigt för att hålla brandväggar och antivirusprogram uppdaterade för att skydda och förhindra obehöriga att tränga sig in i våra system. Endast personal med behöriga konton och lösenord har tillgång till de system där personuppgifterna lagras. Våra anställda har också strikta instruktioner att hantera personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler.

Om du tror att JÖTA Gruppen inte har uppfyllt dina rättigheter enligt nya dataskyddsförordningen har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Det genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen.